VENEX Cath Sealing

VENEX Sealing Sistem avantajları ;

 • Tümesan anestezi gerektirmez.
 • Yüksek enerjili ve klasik stripping yöntemine nazaran çevresel dokulara ve sinirlere zarar vermez.
 • Kozmetik hasar riski yoktur. Yüksek enerjili ve klasik stripping yönteminde sık görülen morarmalar ve ağrılar oluşmaz.
 • Hasta ve hekim konforu açısından, diğer varis tedavilerine göre ameliyat süresi daha kısadır,
 • Hasta taburcu süresi çok kısadır. 2 saat sonra hasta günlük yaşamına geri dönebilir.
 • Hastanın anestezi almasına gerek yoktur.
Kategoriler:

Açıklama

VENEX venöz damarların ve periferik arter anevrizmalarının perkütan yolla kapanması amaçlı olarak kullanılabilir

VENEX Sealing Ajan ;

 • Ürün içeriği n-buthyl 2 cyanoacrylate ve yardımcı maddelerden oluşmaktadır,
 • Sealing Ajan ISO 13485 Kalite Yönetim sistemine sahip Class 1000 Cleanroom ortamında paketlenmiştir,
 • Sealing Ajan cam şişelerde paketlenmiştir,
 • Sealing ajan sterilite güvenliği açısından Çift blister steril paket içerisindedir,
 • Sealing Ajan Mikroteslim kateterine yapışmaz,
 • Sealing ajan yüksek yoğunluğa sahiptir,
 • Ürün polimerleşmeye kan ile temas ettiği anda başlar,

VENEX Cath Sealing sistem periferik örgülü katater seti ;

 • Sistem, periferik arter anevrizmalarında ve venöz damarların perkütan yolla kapatılması işleminde sealing ajan verilmesi için tasarlanmıştır,
 • Set içerisindeki dış katater basınca dayanıklı “Standart periferik örgülü” bir yapıya sahiptir,
 • Tek kullanımlık tek parçadan oluşan, “dizayn ve tasarımı VENEX’e özel” zerk tabancası sayesinde çevresel kontaminasyonu engelleyerek, cerrahi işlem basamaklarını azaltır,
 • Periferik örgülü katater, guide wire ve mikro teslim katateri yüksek ekojenik özellikte olup, hekime konumlandırmada kolaylık sağlar,
 • Tabanca tetiğinin kademeli olması, hekimin her damar çapına uygun kontrollü şekilde uygulama yapmasına olanak verir,
 • Setin yerleştirildiği kutu her ürün için özel bölümlendirilmiştir. Kullanıcı için pratiktir,
 • Bütün işlem malzemeleri, tek kullanımlıktır ve sterilite güvenliği açısından çift blister steril paketlerde üretilmektedir,
 • Mikro Teslim Katateri ISO 13485 Kalite Yönetim sistemine sahip Class 1000 Cleanroom ortamında paketlenmiştir.

VENEX SET İÇERİĞİ

PERİFERİK ÖRGÜLÜ MİKRO KATATER SET

 • 1 adet intraducer sheath 6 F
 • 1 adet seldinger iğne (18 gauge)
 • 1 adet 45 cm hidrofilik guide wire
 • 1 adet 2.5 cc şırınga
 • 2 adet sealing ajan çekim iğnesi
 • 1 adet 150 cm hidrofilik guide wire
 • 1 adet hidrofilik periferik örgülü katater
 • 1 adet mikro teslim katateri

YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG AJAN

 • 2 adet 1 cc cam şişe, çift blister steril ambalaj